Facebook

Hely: 8796 Türje, Magyarország
Megrendelő: Csornai Premontrei Prépostság
Alapterület: 1500 m2
Év: 2014

A türjei prépostsági templom azon kevés templomaink egyike, mely őrzi a 13. században kialakult formáit. A csaknem érintetlen kora gótikus építészeti tér és a páratlan kifestések – a déli hajóban a Szent László-legenda középkori jelenetei, a több helyen feltárt 17. századi díszítőfestés és a teljes teret festészeti eszközökkel újra alkotó Dorfmeister kifestések – melyek a rendház ebélőjének mennyezetét is díszítik – Magyarország kiemelkedő egyházi műemlékeinek egyikévé avatják az épületegyüttest.

Premontrei Zarándokközpont – Türje
Premontrei Zarándokközpont – Türje

A templommal egyszerre épült gótikus rendház, amely az épület bal oldalához csatlakozott, a török időkben a templom előépítményével együtt elpusztult. A barokk felújítás során az ellenkező oldalra emeltek új szerzetesi épületet a XVIII. század közepén. Az elpusztul épületszárny helyére pedig  a monostorhoz tartozó gazdasági udvar került magtárral, istállókkal és egyéb kiszolgáló épületrészekkel körbe építve. Az épületek többsége az egykori barokk kialakítás nyomait őrizte, ami szintén építészeti ritkaságnak számít.

Premontrei Zarándokközpont – Türje
Premontrei Zarándokközpont – Türje
Premontrei Zarándokközpont – Türje
Premontrei Zarándokközpont – Türje

Tervünkben a méltatlan állapotban lévő majorság és a szintén azonnali beavatkozásokat igénylő templom együttesének egységes helyreállítására tettünk javaslatot. Célunk volt, hogy az egykor működő gazdasági egységet a látogatók számára turisztikai, gasztronómiai, kézműves és kulturális élményeken keresztül mutassuk meg. A templomban annak összes tereit – padlásait, tornyait is – bejáró kiállítási útvonalat terveztünk, bemutatandó az épület izgalmas építéstörténetét, periódusait, a magyar történelem évszázadainak lenyomatait.

Premontrei Zarándokközpont – Türje
Premontrei Zarándokközpont – Türje
Premontrei Zarándokközpont – Türje
Premontrei Zarándokközpont – Türje

A majorság területét úgy javasoltuk kialakítani, hogy annak területén változatosan lehessen bemutatni a premontrei rend múltját és jelenét. Ugyanakkor fontos volt, hogy az új látogatóközpont sokrétűen segítse a rend életének megújulását, fejlődését is. A terület beépítése a történeti nyomvonalat követi, keretes szerkesztésű. A meglévő épületállomány és az egykori nyomvonalakon tervezett új beépítés harmonikus egységére törekedtünk, miközben az építészeti formálásuk, részletképzésük párbeszédének finom feszültségére is építettünk. A még meglévő épületrészeket, ahol a műszaki állapot lehetővé tette, megtartottuk a tervben. A majorság udvarán és a templom előtti teresedés burkolatában terveink szerint kirajzolódik az időközben feltárt hiányzó gótikus épületrészek alaprajza, az épületek tömegképzésével pedig az egykori barokk beépítés jellegét kívántuk visszaadni.

Premontrei Zarándokközpont – Türje
Premontrei Zarándokközpont – Türje
Premontrei Zarándokközpont – Türje
Premontrei Zarándokközpont – Türje
Premontrei Zarándokközpont – Türje
Premontrei Zarándokközpont – Türje
Premontrei Zarándokközpont – Türje
Premontrei Zarándokközpont – Türje
építészet: Balogh Csaba, Deigner Ágnes, Sirokai Levente, Sónicz Péter
Ancza Krisztina, Engert Dávid, Szilágyi Norbert