Facebook

Szeretjük amit csinálunk, ezért mindig egyedi, innovatív megoldásokra törekszünk!

Mit tervezünk

Egy épület megtervezése és terveknek megfelelő kivitelezése nagy hozzáértést és odafigyelést igénylő komplex feladat, melyhez elhivatott szakemberekre, és hatékony csapatmunkára van szükség. Célunk, hogy innovatív, a jövő kihívásaira reflektáló épületeket alkossunk, melyek hosszú távon is megállják helyüket. A tervezés során a legfontosabb szempont számunkra, a környezettudatos és költséghatékony megvalósíthatóság mellett, hogy élhető, szerethető épített környezetet hozzunk létre, amely az elődeink által ránk hagyott kulturális értékeket szervesen folytatja. Intenzíven foglalkozunk az épületeink egészségre gyakorolt pozitív hatásaival, hisz azok meghatározóak az életminőségünk szempontjából.

Középület

A középületek meghatározó szerepet töltenek be mindennapjainkban, sokat, és sokféleképpen használjuk őket. Tervezés során elsődleges számunkra, hogy az épület közösség által használt terei ösztönzőek, nyitottak és befogadóak legyenek. Célunk, hogy a térszervezés és az építészeti kialakítás, az ott dolgozók munkáját megkönnyítse, az oda érkezők igényeit maximálisan és rugalmasan kiszolgálja. Ezért lényeges számunkra, még a tervezés megkezdése előtt, a leendő funkciók, használati sémák alapos megismerése, megértése. A tervezés során igyekszünk olyan épületeket formálni, melyek szerves részei az őket körülvevő közegnek, meghatározó szerepet töltenek be ott – legyen az városi szövet, vagy természetes táj. Azon dolgozunk, hogy házaink egyedi karakterükkel hozzáadott értéket képviseljenek, és a fenntartható fejlődés iránytűi legyenek.

Társasház  I  Családi ház I  Lakás

Életünk jelentős részét otthonainkban töltjük, ezért kiemelten fontos, hogy a lakóházak esetében is egészséges környezetet hozzunk létre. Mindenki másképp „lakik”, mert sokfélék vagyunk. Jellemzően személyre szabott házakban, lakásokban gondolkodunk, amelyeknek a tervezését rengeteg odafigyeléssel és hozzáértő gondossággal végezzük.
Lakóépületeink tervezése során nagy hangsúlyt fektetünk a megrendelői igények felmérésére. Ezeket igyekszünk azután letisztult, átgondolt és harmonikus téri formába önteni. Szeretünk előre gondolkozni, ezért a szerkezeti kialakításnál, az anyagválasztásnál és a műszaki megoldásoknál figyelünk arra, hogy házaink hosszú távon energiahatékonyak és fenntarthatóak maradjanak. A lakóházaink jellemzően low-tech épületek, igyekszünk elkerülni a túlzott gépesítést, természetes eszközökkel biztosítjuk az energiahatékonyságot.
Ugyanakkor az elmúlt évek építőipari változásai következtében a tipizálás irányába is gondolkodunk, hiszünk abban, hogy szűkösebb költségvetésből is építhetőek olyan otthonok, amelyek sok ember számára nyújthatnak minőségi lakhatást. A szakszerű és az építtetői igényeknek megfelelő megvalósítást a kivitelezés során művezetés keretében felügyeljük.

Meglévő épületek átalakítása

Szívesen dolgozunk meglévő épületek átalakításán, bővítésén. Úgy gondoljuk, hogy amit lehet, azt ésszerű kereteken belül érdemes megtartani, az anyagi és a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe véve. A meglévő épület sokszor hordoz magában valamilyen történetet, talán egy darabka történelmet, ami az újban tovább él. Ez a folytonosság, kulturális egymásra épülés, rétegzettség nagyon izgalmas. A réginek fontos szerepe van a hely identitásának megőrzésében, az új karakter kialakításában, az új pedig kiegészíti, ha kell kisebb-nagyobb mértékben átformálja azt, lehetővé teszi a mai korszerű használatot.

Műemlék rekonstrukció

Az évek során széleskőrű tapasztalatra tettünk szert műemlékek felújításával, és műemléki környezetben való tervezéssel kapcsolatosan. Több neves magyarországi műemléki épület újul vagy újult meg részben vagy egészben terveink alapján, mint például a keszthelyi Festetics-kastély, a gyulai Almásy-kastély, a csornai Premontrei-prépostság, a szabadkígyósi Wenckheim-kastély, vagy a tiszadobi Andrássy-kastély. A gyulai Almásy-kastély felújítása 2017-ben ICOMOS-díjban részesült.
Az eredetiség, az autentikus megjelenés és anyaghasználat megőrzése mellett, alapvető számunkra, hogy a mai kor kihívásinak is meg tudjanak felelni ezek a régi épületek. Legtöbbször csak úgy biztosíthatjuk egy műemlék fennmaradását, ha sikerül javarészt önfenntartóvá tennünk, és szinte észrevétlen módon felszerelnünk a mai kor elvárásait biztosító technikai eszközökkel, hogy be tudják fogadni a tervezett új funkciókat, és későbbi fenntartásuk és karbantartásuk problémamentes legyen.
Úgy gondoljuk, hogy a gondos tervezés és a szakszerű épületszerkezeti-, és műszaki kialakítás hosszú távon biztosítja ennek feltételeit a kulturális és történeti értékek megőrzése mellett. Ez rendkívül aprólékos és körültekintő feladat, feltételezi a ház tűpontos ismeretét, és a tervezői és kivitelezői szakágak folyamatosan felügyelt, összehangolt munkáját. Célunk, hogy a lehető legjobban megóvjuk az épület korabeli jellegét, védendő értékeit, és az épülethez méltó külső és belső tereket alakítsunk ki.

Ipari épületek tervezése

Korszerű ipari épületek tervezése nagy szakértelmet igénylő, összetett, komplex feladat. A stratégiai tervezés és a megvalósíthatóság vizsgálata kiemelt szerepet kap a tervezés során, mivel számos szempontot kell figyelembe venni, mint a közlekedési kapcsolatok, közmű-ellátottság, tűzvédelmi szempontok, környezetvédelem, vagy az anyag és munkaerő mozgása. Fontos számunkra az adott szükségletek, technológiai folyamatok részletekbe menő megismerése, a helyszükségletek precíz felmérése, és a térkapcsolati rendszerek meghatározása.

Látványtervezés, modellezés

Minden esetben 3D-ben tervezünk a kezdeti lépésektől kezdve CAD szoftver használatával. Ez lehetővé teszi, hogy minden fázisban készíthessünk látványterveket akár saját magunk, akár a megbízóink számára. Lehetőség van bejárható modellen történő megtekintésre is.  A vizualizáció részletezettsége a különböző tervfázisoknak megfelelően nő.
Igény szerint, a fontosabb tervfázisokhoz és prezentációkhoz készítünk fotórealisztikus látványképeket is. Továbbá gyakran készítünk valós maketteket is, akár munkaközi állapotokról, akár a végleges tervről kézzelfogható bemutatás céljából.

BIM (Building Information Modeling)

Terveinket tudjuk BIM rendszerben is készíteni, a szakági tervek 3D-s megjelenítésével együtt. Így lehetőség nyílik többek között számos információ, adat azonnali listázására, vagy például a végleges kiviteli tervek ütközésvizsgálatára (collosion detection) is. A BIM egyre gyakrabban lesz elvárás a komplex ingatlanüzemeltetés igényeinek kiszolgálására, ezért folyamatosan fejlesztjük ezirányú tudásunkat. A BIM rendszerben történő munka összehangolását minősített BIM menedzserünk koordinálja.

Belsőépítészeti tervezés

Számunkra a belsőépítészet az építészeti tervezés szerves része. Ha csak tehetjük a belső terek kialakítását is együtt kezeljük a tervezési folyamattal. A mai épületek bonyolult technológiai rendszereinek számtalan kihatása van az érzékelt tér komplex minőségére. Kiemelten kezeljük a szükséges technikai szerelvények, eszközök, világítási rendszerek integrálását, szükség esetén rejtett kialakítását. Továbbá fontos számunkra a harmonikus, az építészeti minőséggel azonos nívójú, a használattal összhangban lévő belső terek létrehozása, amelyek észrevétlenül segítik, inspirálják használóikat. Kiemelt figyelmet fordítunk a belső terek egészséges és emberi jóllétet biztosító kialakítására (WELL). Saját munkáinkhoz legtöbbször mi készítjük a belsőépítészeti terveket, illetve számos projektbe kapcsolódtunk már be belsőépítész tervezőkként is.

Kiállítás tervezés

A kíváncsiság a legnagyobb hajtóerő. A felfedezés és a megismerés élménye fontos tapasztalás, amely akár életre szóló élmény lehet. Kiállításaink tervezésénél a témához kapcsolódóan ennek lehetséges módjait igyekszünk építészeti, belsőépítészeti formába önteni.  A megjelenés tekintetében igyekszünk mindig új, az adott témához kapcsolódó nézőpontot, megközelítést anyag- és formahasználatot alkalmazni, amellyel az összes érzékre hatva még közelebb tudjuk hozni a tárlatot a látogatóhoz.

Pro bono

Lehetőségeinkhez mérten szívesen veszünk részt jó ügyeket szolgáló szociális indíttatású munkákban és egyetemi feladatokban. Így készült el 2015-ben a Vulkánpark látogatóközpont előtti terület parkosítása is a BME Urbanisztika tanszék diákjainak és oktatóinak közreműködésével.

Hogyan tervezünk

Generál tervezés

Épületeinket nagy odafigyeléssel és magas szintű szakmai felkészültséggel tervezzük a megrendelői, használói igényekre és elképzelésekre fokuszálva. Hiszünk abban, hogy az építés egy közös feladat, amelynek tervező, megrendelő, kivitelező és minden további szereplő aktív részese!
Fontos számunkra az ökológiai és szociális fenntarthatóság, házainkat ebben a szellemben formáljuk. A koncepciót az apró részletekig szeretjük kidolgozni. Akkor vagyunk elégedettek, ha az utolsó csavar is a megfelelő helyre kerül.  Úgy gondoljuk, akkor lesz igazán jó egy épület, ha koncepcionálisan, a szerkezetek és a részletek szintjén is átgondolt és előremutató.
Munkáinkat szívesen vállaljuk generáltervezőként a szakági munkarészek elkészítésével együtt. Társtervezőinkkel közel 10 éve dolgozunk szorosan együtt. Elsődlegesnek tartjuk, hogy megrendelőink mindenre kiterjedő, alaposan kidolgozott terveket kapjanak a kezükbe tőlünk. A kivitelezést az átadásig tervezői művezetéssel követjük végig. A szakági munkarészek összehangolását mind a tervezés, mind az építés során generáltervezőként koordináljuk ilyenkor.

Tervezési feladatok, szolgáltatásaink:

 • telekválasztás, telekvizsgálat
 • tervezési program egyeztetése
 • koncepcióterv készítése
 • vázlatterv készítése
 • egyszerűsített bejelentési terv készítése
 • építési engedélyezési terv készítése
 • tenderterv (ajánlatiterv) készítése
 • kiviteli terv készítése
 • tervezői művezetés
 • megvalósulási terv készítése
 • marketing és prezentációs tervek készítése

Szakági munkarészek:

 • építészeti tervezés
 • belsőépítészeti tervezés
 • látványtervezés
 • geodéziai felmérés készítése
 • talajmechanikai szakvélemény készítése
 • statikai tervezés
 • gépészeti tervezés
 • erősáramú tervezés
 • gyengeáramú tervezés
 • konyhatechnológiai tervezés
 • biztonságtechnikai tervezés
 • tűzvédelmi tervezés
 • akadálymentes tervezés
 • tájépítészeti tervezés
 • közúttervezés
 • költségvetés készítés (árazott és árazatlan)
 • művezetés

Továbbá meglévő épületeknél és műemléknél:

 • építészeti, gépészeti, statikai, villamos és tűzvédelmi állapotfelmérés és dokumentáció készítése
 • építészeti felmérés (geometriai felmérés és pontfelhő készítése)
 • diagnosztikai vizsgálatok készítésé (faldiagnosztika, faanyagvédelmi vizsgálat)
 • kutatási dokumentáció készítés (kőrestaurátori, farestaurátori, fémrestaurátori, festőrestaurátori, falkutatás, kertészeti kutatás)
 • értékleltár és tudományos dokumentáció készítése
 • kertészeti felmérés

Belsőépítészeti tervezés

A belsőépítészeti tervezés egy még érzékenyebb, bensőségesebb műfaj. Lakóházak esetében tulajdonképpen azoknak a felületeknek, bútoroknak, világítási eszközöknek a kidolgozására, harmonikus összegyúrására kerül sor, amely a lakók esetében a legszemélyesebb közegüket jelenti. Középületeknél pedig egy közösség, egy inspiratív koncepció elvárásait integráljuk az építészeti víziónkba.

Tervezési feladatok, szolgáltatásaink belsőépítészeti tervezés esetén:

 • belsőépítészeti tanácsadás
 • vázlattervek készítése
 • tender tervek készítése
 • kiviteli tervek készítése
 • bemutatótervek és látványtervek készítése
 • művezetés

Kiállítástervezés

A kiállítások tervezése során is hasonló alapossággal járunk el. Az állandó kiállítások hasonló igénybevételnek vannak kitéve, mint akár egy épület, sok-sok évig kell hibátlanul és esztétikai értékeit megtartva működniük, nem ritkán évi 100-200 ezer látogatót kiszolgálva. Ennek érdekében nagyon szoros együttműködésben gondolkozunk a kurátorokkal, az IT tartalom tervezőivel, a műtárgyszakértőkkel, grafikusokkal és a világítástervezőkkel. Sokszor már tervezés során részletesen egyeztetünk kivitelezőkkel, különösen az interaktív installációk megvalósításához szükséges részletek kidolgozásában. Több fázisban alakítjuk ki a végső változatot és készítjük el annak terveit, minden esetben folyamatosan 3D-ban feldolgozva a teljes kiállítást.

Tervezési feladatok, szolgáltatásaink kiállítás tervezés esetén:

 • vázlattervek készítése
 • tender tervek készítése
 • kiviteli tervek készítése
 • prezentációs és látványtervek készítése
 • művezetése

Segítünk

Egy építkezés, beruházás kapcsán nagyon sok kérdés, bizonytalanság merül fel, mivel nagyon sokféle szempontot kell figyelembe venni a tervezés és a kivitelezés során. Meglévő épület, műemlék esetében pedig a meglévő adottságokkal, és az esetleges rejtett, első ránézésre nem látható hibákkal, és a szigorúbb hatósági előírásokkal is számolni kell. Ezért érdemes még a tervezés elején alaposan körbejárni a lehetőségeket.
Közel 10 éves önálló tervezői és műemlékvédelemben szerzett tapasztalunk alapján segítünk ezeket a kérdéseket tisztázni, és ezzel a tervezést, beruházást megfelelő módon előkészíteni!

Tanácsadás  I  Szakértés

A nulladik lépéstől szívesen részt veszünk az építési folyamatban, mint a telek kiválasztása, vagy a kiszemelt ingatlan állapotának szemrevételezése. Személyes egyeztetés keretein belül pedig alaposan átbeszéljük az építészeti kialakítás lehetőségeit.
Eddigi tapasztalatainkra támaszkodva fennálló szerkezeti, vagy műszaki problémák esetén segítünk megkeresni a megfelelő megoldásokat.

Mikor érdemes minket keresni:

 • Projekt/beruházás megkezdése előtt
 • Ingatlan vásárlása előtt
 • Meglévő ingatlannal,  műemlékkel kapcsolatosan
 • Fennálló szerkezeti, vagy műszaki problémák esetén

Telekválasztás  I  Telekvizsgálat

Még a telekvásárlás előtt érdemes alaposan megvizsgálni, hogy az eladó ingatlan valóban megfelel-e a tervezett elképzeléseknek és igényeknek. Szívesen segítünk a megfelelő telek kiválasztásában!
Már meglévő, vagy a megvásárlás előtt álló telek esetén is az övezeti besorolás és a beépítési mutatók alapján közösen átnézzük, körbejárjuk a telepítési és a beépítési lehetőségeket a kívánt funkciónak megfelelően.

Meglévő épület szemrevételezése

Meglévő épületek estében vásárlás előtt érdemes szakemberrel is megnézetni az ingatlant. Az ingatlanbejárás keretén belül szemrevételezés alapján összefoglaljuk a legfontosabb szakmai tudnivalókat az ingatlan állapotáról, felhívjuk a figyelmet az estleges rejtett, nem látható hibákra, és javaslatot teszünk az elvégzendő diagnosztikai vizsgálatokra.

Állapotfelmérés

A meglévő ingatlan állapotának alapos ismerete kulcsfontosságú a beruházás megkezdése előtt. Ezért első lépésként egy ún. állapotfelmérési dokumentáció készül, mely pontos képet ad az épület műszaki állapotáról, illetve műemléki épületek estén az ezt kiegészítő kutatási dokumentáció a benne fellelhető értékekről.
Az elkészült dokumentáció megkönnyíti a tervezési folyamatot, és sokkal pontosabban lehet kalkulálni a várható költségeket. Ez a kiindulási alapja a beruházáshoz készítendő megvalósíthatósági tanulmánynak is, amely tartalmazza az elvégzendő műszaki feladatokat, a új funkciónak megfelelő átalakítás lehetőségeit, és ezek hozzávetőleges költségbecslését.
Meglévő épület esetén vállaljuk részletes állapotfelmérési dokumentáció készítését minden szakágra vonatkozóan. Műemlékek esetén elkészítjük a tervezéshez és engedélyezéshez szükséges tudományos és kutatási dokumentációt. Igény szerint összeállítjuk a beruházásra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt.

Az állapotfelmérési dokumentáció tartalma:

 • építészeti, gépészeti, statikai, villamos és tűzvédelmi állapotfelmérés és dokumentáció készítése
 • építészeti felmérés (geometriai felmérés és pontfelhő készítése)
 • kertészeti felmérés
 • diagnosztikai vizsgálatok készítésé (faldiagnosztika, faanyagvédelmi vizsgálat)
 • kutatási dokumentáció készítés (kőrestaurátori, farestaurátori, fémrestaurátori, festőrestaurátori, falkutatás, kerttörténeti kutatás, régészeti kutatás)
 • értékleltár és tudományos dokumentáció készítése

Épületdiagnosztika

Az épületdiagnosztikai eljárásokkal lehet meghatározni meglévő épületeknél a szerkezetek műszaki állapotát. Jellemzően a falak és faszerkezetekre vonatkozóan készülnek ilyen vizsgálatok. A faldiagnosztikai eljárásban meghatározásra kerül a falazat anyaga, nedvességi állapota és szerkezetben a nedvesség által okozott károsodás mértéke és típusai. A faldiagnosztikai eljárás alapján lehet később a tervezés során a szigetelés típusát és annak módját meghatározni. A faanyagvédelmi vizsgálat az épületben található fa elemek állapotát, azok esetleges károsodását vizsgálja. Előírja a fertőzött, károsodott elemek cseréjét, amelyeket a kivitelezés során cseréni szükséges az épület állékonyságának megőrzése, és a fertőzés megszűntetése érdekében.

Kutatási dokumentáció készítése

Műemléki épületek esetén az engedélyeséi és a kivitelezési eljárás részeként be kell nyújtani egy ún. kutatási dokumentációt, amely tartalmazza az épület történeti leírását, építési korszakait (építéstörténeti dokumentáció), az épületben fellelhető értékek listáját (értékleltár), a különböző restaurátori szakágak kutatási eredményeit. A tervezést az épület restaurátori kutatása előzi meg, melynek során a szakemberek megvizsgálják a falszerkezeteket (falszerkezeteket), az épület falain található festékrétegeket, esetlegesen fellelhető falfestéseket (festőrestaurátori kutatás) a különböző értékes kő (kőrestaurátori kutatás), fa (farestaurátori kutatás), fém (fémrestaurátori kutatás) szerkezeti és díszítő elemek állapotát felmérik.

Intézünk

Egy beruházás tervezői, szakértői dokumentációjának összeállítása komplex, nagy precizitást és rutint igénylő feladat. Tartalmát különböző jogszabályokban (ÉTV), rendeletekben (OTÉK) és a helyi építési szabályzatban (HÉSZ) meghatározott előírások határozzák meg. Az általánosan előírt feladatrészeken túl az elhelyezkedéstől, az ingatlan besorolásától, vagy akár a funkció függvényében bővülhet a kötelezően benyújtandó munkarészek száma.
Terveinket szeretjük már a tervezés korai szakaszától az illetékes hatóságokkal egyeztetni tervfázisonként, így az elejétől fogva folyamatosan kapunk hivatalos visszacsatolást is a tartalmi és formai elemekre vonatkozóan. Fontos számunkra, hogy a tervdokumentáció gondosan összeállítva, minden résztvevővel egyeztetve kerüljön véglegesítésre!

Tervdokumentáció tartalma tervezési fázisonként

Tervezési program egyeztetése

A tervezési program tartalmazza a megrendelői igényeket és elképzeléseket a megrendelt munkára vonatkozóan, melyet a megrendelő állít össze. Fontos, hogy ezeket a tervezés megkezdése előtt alaposan átbeszéljük, rögzítsük, mivel ez képezi majd további együttműködésünk, a közöttünk létrejövő szerződés alapját.

Koncepció terv

Első ötleteinket, gondolatainkat a tervezés elején legtöbbször egy koncepciótervben vázoljuk fel. A rajzok felett könnyebb átbeszélni a formai és funkcionális elrendezési lehetőségeket, és meghatározni a lehetséges tervezési irányokat.

Vázlatterv

Az összeállított tervezési program alapján, vázlattervet készítünk, általában 2-3 változatban, aminek alapján a megrendelővel közösen meg tudjuk határozni a tervezés további irányát, és ki tudjuk választani a legmegfelelőbb változatot.
A vázlatterv célja, hogy meghatározza a legoptimálisabb telepítést, tájolást az épület tömegformálását a környezeti adottságok és a hatósági előírások, beépítési mutatók figyelembevételével. Meghatározásra kerül továbbá az épület megközelítése, a külső belső térkapcsolatok, belső közlekedés, funkcióelosztás, és a parkolás kérdése.

Engedélyezési terv  I  Egyszerűsített bejelentési terv

A benyújtott engedélyezési terv alapján bírálják el a hatóságok, hogy a tervezett épület megfele-e minden előírásnak, és megépíthető az adott helyszínen. A dokumentációt online az ÉTDR rendszeren keresztül lehet benyújtani a hatóságok felé. Igény szerint vállaljuk a tervek feltöltését a központi rendszerbe, illetve a dokumentációt papír alapon is elkészítjük.

Az engedélyezési terv tartalma:

Műszaki leírások

 • építészeti műszaki leírás
 • statikai műszaki leírás számításokkal
 • gépészeti műszaki leírás
 • energetikai számítás
 • épületvillamossági műszaki leírás
 • kert- és tájépítészeti műszaki leírás,
 • telken belüli közművek leírása

Szakhatósági egyeztetések emlékeztetővel, jegyzőkönyvvel dokumentálva
Szolgáltatói és hatósági elvi engedélyek (közmű nyilatkozatok)

Tervrajzok

 • helyszínrajz
 • alaprajzok
 • metszetek
 • homlokzatok
 • színterv
 • látványtervek

Tender terv

A tender vagy más néven ajánlati terv azt a célt szolgálja, hogy ha szükséges még a kiviteli tervek elkészülte előtt ajánlatokat lehessen bekérni az adott beruházásra, és ki lehessen választani a megfelelő kivitelezőt.  Léptékében megegyezik az engedélyezési tervvel, azonban jóval részletesebb annál, és egy minden szakágra vonatkozó tételes árazatlan költségvetési kiírással egészül ki, de nem éri el a kiviteli dokumentáció kidolgozottsági szintjét.

Kiviteli terv

A kiviteli tervek alapján lehet megépíteni az adott épületet, vagy építményt. A kiviteli dokumentáció tartalmazza az építés menetére, az anyaghasználatra és a szerkezeti és részletkialakításra vonatkozó adatokat és technológiai utasításokat.

A kiviteli terv főbb tartalmi elemei:

építészeti munkarész:

 • építészeti műszaki leírás
 • eltérő szintek alaprajzai a szükséges számban
 • metszetek
 • részmetszetek a szükséges számban
 • tetőfelülnézet
 • homlokzatok
 • lépcsőtervek
 • konszignáció
 • részlettervek, csomóponti tervek

statikai munkarész:

 • statikai műszaki leírás
 • alapozási tervek
 • szerkezetek tervei – szerkezettől függően
 • szerkezeti részletrajzok

épületgépészeti munkarész:

 • gépészeti műszaki leírás
 • fűtési hálózat tervei
 • vízhálózat és szennyvízhálózat tervei
 • gázhálózat tervei
 • szellőzőhálózat tervei
 • hűtési rendszer tervei

épületvillamossági munkarész:

 • épületvillamosági műszaki leírás
 • belső világítás, dugalj- és kapcsolóhálózat tervei
 • gyengeáramú hálózatok tervei (telefon, riasztó rendszer, IT hálózati rendszer, kaputelefon, stb.)
 • földelés és villámvédelem

kert- és tájépítészeti munkarész:

 • kertépítészeti műszaki leírás
 • fakivágási terv
 • növénykiültetési terv
 • burkolatok, támfalak tervei
 • kapubehajtó, útcsatlakozás terve
 • árazatlan tételes költségkiírás

minden tervezési szakágra kiterjesztve, az összes beépített anyagra és munkafolyamatra

Belsőépítészeti tervek

Az engedélyezési tervekhez koncepció szintű vázlatos belsőépítészeti terv készül. A kiviteli tervezés során, a végső geometriai méretek meghatározásával készíthetőek a belsőépítészeti kiviteli tervek.

Belsőépítészeti kiviteli tervek tartalma:

 • műszaki leírás
 • bútorozási alaprajzok
 • burkolati tervek
 • álmennyezeti tervek
 • burkolatkiosztási terve
 • részlettervek
 • bútortervek
 • mobilia kiírás
 • belsőépítészeti költségvetési kiírás

Kiállítástervek

Az engedélyezési tervekhez vagy attól függetlenül, először koncepció szintű vázlatos kiállítási terv készül. A kiviteli tervezés során, kurátorokkal, IT szakemberekkel, művészettörténészekkel, muzeológusokkal együttműködve, a végső geometriai méretek meghatározásával készülnek a kiállítási kiviteli tervek.

Installációs kiviteli tervek tartalma:

 • műszaki leírás
 • installációs alaprajzok
 • burkolatkiosztási tervek
 • egyedi installációs berendezések tervei
 • részlettervek
 • mobilia kiírás, kiállítási költségvetési kiírás

Szakági tervek készítése

Generáltervezői megbízás estén tervfázisonként az összes szükséges szakági dokumentáció elkészítését és dokumentálását vállaljuk. A tervezési folyamat során a szakágak közötti koordinációt ezzel egyidejűleg folyamatosan végezzük.

Megvalósulási terv

A kivitelezés befejezése után a használatbavételhez az építtetőnek szüksége van a megvalósult épület pontos dokumentációjára, amely a kivitelezés során felmerült módosításokat tartalmazza. Egy kivitelezési szintű tervről van szó, amely a kivitelező által szakágankénti bontásban szolgáltatott adatok alapján készíthető el.