Facebook

Hely: 2000 Szentendre, Magyarország
Megrendelő: Szentendrei Baptista Gyülekezet és a Kőhegy Közhasznú Alapítvány
Alapterület: 3250 m2
Év: 2010
Generál tervező: Földes és Társai Építésziroda

Kőhegy Központ – Szentendre
Kőhegy Központ – Szentendre

A város széle, lakóházas beépítés, dél felé sorházak, kissé távolabb paneles társasházak. A településszerkezet és az épített környezet kissé jellegtelen. Erős viszont a táji környezet és a domborzat adta hatás. A telek jellegzetessége a vízmosás körüli hirtelen leszakadás, a dél felé nyitott völgy. A növényzet a dél-keleti csücsökben kellemes ligetes, a fennsíkon elvétve bokros, a vízmosásban sűrűn benőtt bozótos egy-egy fával. A fennsíkról gyakorlatilag 120°-os panoráma nyílik nyugat, dél-nyugat irányban.

Az aktív közösségi életet élő gyülekezet számára egy a város felé nyitott, több ponton kapcsolódó, izgalmas téri világú épületegyüttest tervezünk. Az épület a fennsíkon három bejárattal rendelkezik a különböző funkcióknak megfelelően. Innen közelítve nyitott házként működik, csalogatva az érdeklődőket a belépésre, a megismerésre. Ha a látogató beljebb kerül, a közösségi élet főfunkcióit a természet felé fordulva, a városi forgalomtól elválasztva, a völgy felé megnyílva találja. Így a közösségi udvar a természetes és az épített völgyfal között kialakuló nagyvonalú „talált” tér. Ez a természetes mozdulat adja a koncepciónk centrumát, központi magját.

Kőhegy Központ – Szentendre
Kőhegy Központ – Szentendre
Kőhegy Központ – Szentendre

A város felé térfalként forduló épületet több irdalással felszabdaljuk, így izgalmas – Szentendrére jellemző – téri szituációk alakulnak ki az egyes egységek között. Az épületegyüttes egy darabka egységes városszövetet képez önmagán belül, ezzel is erősítve a különféle funkciók összefüggő közösségi jellegét.
A telepítés lényege, hogy a Missziós Központ erejét az összefogott kompozíció adja, nem egyes elemek hangsúlyozása. Maga a kompozíció biztosítja a különlegességet, a jelszerűséget. Azt, hogy nem egy lakóház, nem üzletsor, hanem kulturális, közösségi épület rejtőzik a falak mögött.

Az épület a különböző téri minőségek folyamatos váltakozását adja. A közterülethez szabadon bejárható nyitott sáv kapcsolódik, innen nyílnak a bejáratok. Az épület maga a kerítés. A tömegek között – a Központ nyitvatartása esetén – szabad lépcsők, teraszok, verandák adnak átmeneti tereket. A völgyben tervezett udvarsor is háromféle minőséget képvisel. A Központ udvara nyitvatartás esetén nyilvános, a lelkészi és gondnoki lak kertje privát tér, míg az óvoda kertje elzárt terület. Látványban azonban összefüggő egységet alkotnak.
A Központ előtti városi tér megtartása érdekében a parkolókat a terepszint alá rejtettük, oly módon, hogy ne mélygarázs alakuljon ki, hanem egy süllyesztett fedett-nyitott „parkolóutca”. Innen a fő előcsarnok és a gazdasági bejáratok is megközelíthetők. Az épület homlokzattal néz a parkolók felé.

Kőhegy Központ – Szentendre
Kőhegy Központ – Szentendre

Az együttes telepítése a lejtésre merőleges járatok és a közéjük befeszülő tömegek játékából képződik. Az épület egy folyamatos egységet alkot, kvázi zártsorú beépítéssel. Ugyanakkor a lejtőre merőleges tömegek egyben a város léptékének megfelelő ritmust is biztosítják. Az egyes egységek követik az utca lejtését, a padlószintek mindig a csatlakozó járda szintjén vannak. Ezáltal természetesen viselkednek, lépcsőzésükkel izgalmas homlokzatot képeznek.
A tömegek két, illetve három szintet rejtenek magukban, több helyütt függőleges térkapcsolatokkal. Az udvar szintjén lévő funkciók intenzív kertkapcsolattal rendelkeznek.
A szabadon álló tömegekben elhelyezett terek különféle kivágásokban részesülnek a panorámából, de mindegyiknek izgalmas a tájolása.

Az épület tiszta, átlátható szerkesztésével mindig a szükséges funkcionális igényekre reagál. A használatból eredő térigények kielégítése, a belakhatóság, élményszerű terek képzése volt a tervezés egyik fő irányelve. A feszes, de egyben játékos rendből az imaterem-nagyterem és az óvoda foglalkoztatóinak tömbje mozdul ki. Előbbi a völgy irányára fordul rá, utóbbi a kimozduló rétegvonalakra. A nagyterem kiforgatása észrevétlenül ad egy kiemelést számára, így jelezve a legfontosabb funkciót. Ezt a magasabb homlokzat is erősíti. Az óvoda földszintes tömege a jobb kertkapcsolat miatt fordul rá a lejtőre, és a felnyíló szárnyak között így tornaudvar alakul ki.

Kőhegy Központ – Szentendre
Kőhegy Központ – Szentendre
Kőhegy Központ – Szentendre

Tervünkben kevés anyagot alkalmazunk, erősítve a kohéziót. A külső felületek minden síkon fagyálló rusztikus téglával borítottak. Ennek rakása, fugázása, felülete változatos. A járófelületek és a tetők is szárazon rakott téglaborítást kapnak. Ettől az együttes elnyerhet egy szokványos megoldásoktól mentes, egységes képet.
Ember alkotta „természeti képződménnyé” válik.
A tégla hatását erősítik a kiegészítők, mint például az acél szerkezetű és burkolatú hidak, az üveg mellvédek és a tömör fa nyílászárók.

A különböző termek egy hosszában elnyúló előcsarnokra vannak felfűzve. Az előcsarnok helyenként két szintet fog át, így biztosít kapcsolatot a felső és alsó világ között. Az alkalmazott felületek tisztaságot, egyszerűséget mutatnak. A nagyterem belső kialakítása egy egyszerű koncertteremre hasonlít, puha függönyfelületekkel, fafelületekkel, melyek a téglatest alakú térben lebegő elemekként jelennek meg.

Kőhegy Központ – Szentendre
Kőhegy Központ – Szentendre
Kőhegy Központ – Szentendre

Az óvodai csoportszobákat úgy helyeztük el, hogy közöttük saját használatú kis átriumok alakulnak ki, illetve közelükben különfoglalkozást biztosító kisszobák is helyet kapnak.
A közös udvaron keresztül a szomszédos szobával is kialakulhat „kommunikáció”.
A belsőben hangulatos, színes világ kialakítása fontos, de úgy, hogy közben teret engedjen a gyermekek fantáziájának, ne legyen túlhatározott. A beépített bútorokon túl minden felület semleges, így alkalmassá válik arra, hogy a gyermekek saját rajzaikkal, tárgyaikkal „belakják, díszítsék” a tereket, azok falait.

A felületek, főként, amelyekkel a gyermekek érintkeznek természetes alapanyagokból készülnek. A vizes helyiségek, öltözők belső felülete is ugyan ez a vízálló építőlemez, kerüljük a rideg csempeburkolatokat. A belsőben mindenütt mélyen üvegezett nyílászárók, padlótól induló üvegfalak vannak, amelyek változatos átlátásokat biztosítanak, továbbá garantálják, hogy a nevelők ne tévesszék szem elől a kicsiket. Az üvegezett felületek biztonsági, ragasztott üveggel készülnek.
Praktikus beépített bútorokat terveztünk a sok játék, eszköz tárolásához. A beépített bútorok és a mobiliák is természetes anyagúak, egyszerű vonalvezetésűek, praktikusak, A gyermekek bútorai könnyűek, puha felületűek.

Kőhegy Központ – Szentendre
Kőhegy Központ – Szentendre
Kőhegy Központ – Szentendre
Kőhegy Központ – Szentendre
Kőhegy Központ – Szentendre
Kőhegy Központ – Szentendre
Kőhegy Központ – Szentendre
Kőhegy Központ – Szentendre

Az épület a megrendelői igényeknek megfelelően szakaszolható, illetve különböző alternatív bejáratokkal működtethető a rendezvények, vagy napi események igényeinek megfelelően.

A közösségi élet terei és a különtermek esetében a Radnóti utca felől alakítottuk ki a főbejáratot, amin keresztül az előcsarnokhoz galériásan csatlakozó térbe jutunk. Itt található a kávézó-télikert és a hozzájuk kapcsolódó kisterem. Ezek alkalomszerűen (koncert, kamaraelőadás, fogadás) össze is nyithatóak. Alkalmasak rendszeres külső forgalom fogadására.

Kőhegy Központ – Szentendre
Kőhegy Központ – Szentendre
Kőhegy Központ – Szentendre
Kőhegy Központ – Szentendre

A kávézóhoz kültéri terasz is kapcsolódik, sőt ezen keresztül is megközelíthető az utcáról.
Az előtérből egykarú lépcső és akadálymentes lift vezet le az alsó szinti előtérbe, ahonnan az összes különterem és a nagyterem egymástól elválasztottan feltárható. Ebbe az alsó előcsarnokba az alsó udvarból és a parkolók felől is be lehet jutni közvetlenül. Itt helyeztük el a ruhatárat és a WC-csoportokat is. A pakoló felőli bejárat egyben a színpadi kellékbeszállító útvonal is. Ezen kaptak helyet a raktárak, műhelyek.

Kőhegy Központ – Szentendre
Kőhegy Központ – Szentendre
Kőhegy Központ – Szentendre

A folyamatos használatban lévő egységnek is az utca szintjén nyílik a főbejárata. Ezen a legfelső szinten helyeztük el a lelkészi hivatal helyiségeit. Ide az alsó előcsarnokból is fel lehet jutni belső lépcsőn keresztül.
Az alsó szinten a vendégszobák és a gondnoki lakás kapott helyet, míg a völgybe lenyúlóan a legalsó szinten a lelkipásztori lakás. Így mindkét lakásnak biztosítottunk kertkapcsolatot.
A lakások és a vendégszobák kültéren keresztül közelíthetők meg, mindegyik önálló bejárattal rendelkezik. A privát kertet maga az épület határolja le a telekből. A lakásokhoz tartozó garázs is itt az alsó szinten kapott helyet, közvetlenül a parkolóból nyílik.

Kőhegy Központ – Szentendre
Kőhegy Központ – Szentendre

Az óvoda főbejárata szintén az utcáról nyílik. Ezen a szintjén kapott helyet az igazgatás, az egészségügyi és szociális egység. Az alsó szinten található központi aulába lépcső és lift visz le. Itt két szárnyban a csoportszobák, a sportterem és az üzemeltetés egységei találhatók. Ezen a szinten van a gazdasági bejárat is. Az óvoda teljesen függetleníthető a többi épületrésztől, telke leválasztható. Önállóan is biztosított az előírt játszóudvar mérete és a parkolók.

Kőhegy Központ – Szentendre
Kőhegy Központ – Szentendre
Kőhegy Központ – Szentendre
Kőhegy Központ – Szentendre
Kőhegy Központ – Szentendre
építészet: Földes László  |  Földes és Társai Építésziroda Kft.
Balogh Csaba, Deigner Ágnes, Sirokai Levente, Sónicz Péter  |  Konkrét Stúdió