Facebook

Hely: Orczy kert, 1087 Budapest, Magyarország
Megrendelő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Alapterület: 10000 m²
Év: 2013

A megrendelő által felvázolt Campus telepítési javaslat egy gyűrűalakban záródó hangsúlyos karakteres beépítést sejtet, amelynek karakteres, határozott vonalvezetésű eleme kíván lenni a sportközpont. Az épület az Orczy kert és a város közötti választóvonalon egyszerre zár és nyit, ennek megfelelően több ponton szükséges a forgalom áteresztése. Az épületek kifelé az egyetem különféle arcai, filozófiájának, elkötelezettségének reprezentálói. A szabadtéri sportpályák és az épület között adódik a Campus egyik fő bejárata, amelyet szintben kívánunk megtartani úgy, hogy a sportolói forgalom azt ne keresztezze. A hallgatói klub és az új sportközpont között kialakuló térre – amely elképzelésünk szerint a Campus életének egy nagyon lényeges eleme lesz, ahol a hallgatói klub vonzásában folyamatos nyüzsgés, pezsgés alakul ki – két ponton is szabadon juthatunk be – ezért ide helyeztük a sportolói bejáratot, amely központi helyzete miatt így mindkét szinti öltözőket és sportpályákat gyorsan megközelíthetővé teszi, közvetlen kapcsolatba kerül a kültéri pályákkal is. Itt alakul ki a bemelegítő – edzőpálya és a nagycsarnok közti kapcsolat.

NKE sportközpont – Budapest
NKE sportközpont – Budapest
NKE sportközpont – Budapest

A közterület felé az egész földszint üvegfalakkal nyílik meg. A hallgatói klub előtt kialakuló térről és az utcáról is erős vizuális élményt ad és kifejezi az épület funkcióját a tetőre helyezett szabadtéri multifunkciós sportpálya. A belső térben járva, használva az épületet mindig más és más szituációban létesül vizuális kapcsolat a környező kerttel, sétányokkal, terekkel, a bent és kint vizuálisan az épület határán „átfolyik”.
A földszint felett járható tetőt képzünk, amely a komplexum „meghódítása” mellett lehetővé teszi a nagylétszámú rendezvények különféle megközelítését, megnyitását, egyidőben történő szervezését.

NKE sportközpont – Budapest
NKE sportközpont – Budapest

– a nyitottság mellett tervünkben hangsúlyozzuk az egyetem küldetéstudatára utaló jegyeket és azt kifejező építészeti formálást
– az állami közigazgatás, hon- és rendvédelem utánpótlását biztosító intézmény rendezett, erős, határozott karakterrel megjelenő épületet igényel
– a felhasznált anyagok kiválasztásánál szempont a maradandó értéket hordozó, egyszerűségében nemes felületek alkalmazása, illetve emellett a költséghatékonyság, a takarékosság és a hosszú távú minőség megtartásának biztosítása
– az épület a sok eltérő funkció ellenére is egységes képet mutat, olyan homogén együttest formáz, amely az egyetem összefogó, szervező erejét hangsúlyozza
– a három csarnok szigorú szerkesztési szabályok mentén hoz létre izgalmas térbeli kompozíciót, amely méreteinél fogva tájképformáló
– ezzel az összefogottságával a Ludovika épületegyüttesének hasonlóan erős karakterét csempészi át a kert túlsó oldalára.
– kifejező városi középületté kívánjuk emelni a sportközpont együttesét, amely ezzel együtt visszafogott, nem hivalkodó

NKE sportközpont – Budapest

A kiíró által precízen és aprólékosan megfogalmazott program szikár és logikus alaprajzi rendet követelt meg. A tervezés során a közlekedési rendszerek átláthatóságát, az összetett – sokszor ellentétes – funkcionális igények kielégítését egy feszes, tiszta szerkesztésű alaprajz kialakításával láttuk biztosíthatónak. Ez alapvetően határozza meg az épület külvilág felé megjelenő arculatát is. Nincs helye locsogásnak, fecsegésnek. A funkcionális szerkesztés párosulva a hely összetettségéből adódó decentralizáltsággal egy izgalmasan változó, ugyanakkor mégis egységes, zárt tömegformálást eredményezett. Ez a szerkezetek racionalizálását is lehetővé tette, sőt szükségszerűen kívánta. Az épület létrejövő szigorú formálása a fenntarthatóság reális lehetőségét segíti.

NKE sportközpont – Budapest
NKE sportközpont – Budapest

A fentiek alapján kialakult rendszer a térben hasonló racionalitással jelenik meg. A földszintes kiszolgáló használatú funkciók egy összefüggő zöld- és terasztetős tömeg alá kerültek, amelynek a teteje is bejárható. Ez a tömegelem bizonyos pontokon a beépített kontúrokon túlnyúlik, fedett kültéri zónákat hoz létre. Ezek a bejáratok környékét jelölik ki, illetve fő közlekedési vonalakon irányítják a közönséget. A hallgatói központ felől így gyakorlatilag fedetten közelíthető meg a központ, illetve a Diószeghy utcai parkolóutca felől is védett helyzetben érhető el a főbejárat.

NKE sportközpont – Budapest
NKE sportközpont – Budapest
NKE sportközpont – Budapest
NKE sportközpont – Budapest
NKE sportközpont – Budapest

Ennek az összefüggő tömegelemnek adott pontjain emelkednek ki a különböző magasságú csarnokok felépítményei. Ezek azonos anyagból és azonos szikársággal, racionalitással szerkesztett tömegek, melyek a szükséges minimális méretben biztosítják a nagyfesztávú lefedéseket. A kiemelések formálását az északra tájolt felülvilágítók ritmusa adja. Ez a sziluett távolról beazonosíthatóvá teszi az épületet és izgalmas karaktert ad annak.

NKE sportközpont – Budapest
NKE sportközpont – Budapest
NKE sportközpont – Budapest
NKE sportközpont – Budapest

Az edzőcsarnok azáltal, hogy egy szinttel lesüllyesztve került elhelyezésre nem áll ki az alaptömegből. Viszont bevilágítását az így már az emeleti zónájába került üvegsáv biztosítja. Ez megfelelő árnyékolással és szűréssel jó funkcionális, káprázásmentes fénnyel látja el a pályát. Emellett izgalmas vizuális élményként lehetőséget ad a kintről történő betekintésre. Hasonlóan az itt kimagasodó mászófal déli – szükség esetén árnyékolható – üvegfala is természetes fénnyel árasztja el a falat, és a város felé izgalmas vizuális élménnyel gazdagítja a képet.

építészet: Balogh Csaba, Deigner Ágnes, Sirokai Levente