Facebook

Hely: 8264 Szigliget, Magyarország
Megrendelő: Szigliget Község Önkormányzata
Alapterület: 195 m2
Év: 2021

Szigliget, és az egykor mocsárral körülvett hegyen IV. Béla által alapított vára mindig is fontos szerepet töltött be a Balaton-felvidék életében. Napjainkban a pazar kilátás és a végvári múlt megelevenedése vonzza az ide látogatókat. A felső vár újonnan rekonstruált tereiben a korábbi fejlesztési ütemek már meglévő kiállítási témáit kiegészítő, a vár történetét bemutató kiállítást terveztünk. A cél, hogy a sokrétű tartalom számára egységes megjelenést biztosító kortárs eszközökkel, történelmileg hiteles bemutatás jöjjön létre a csupasz kőfalak között.

 

„A Balaton vára” kiállítás – Szigliget
„A Balaton vára” kiállítás – Szigliget
„A Balaton vára” kiállítás – Szigliget

A vár sajátos földrajzi helyzetéből fakadóan lakói hosszú századokon át érdemi külső fenyegetés híján a megélhetést, s egyben a harckészültséget környékbeli portyázásokkal biztosították maguk számára. A kiállítás egy-egy termet betöltő témái erre, a számunkra is sok meglepetés tartogató, visszás létformára és a vár alapításának körülményeire fókuszál. A számos korabeli leírás, és máig tartó a aprólékos régészeti feltárás ellenére a terek jó részének pontos funkciója csupán sejthető, ezért a bemutatás nem kapcsolódik szorosan a korábbi térhasználathoz.

A palotaszárny hosszúkás, boltozott terébe a látogatót a vártörténet fontos pillanatain át, lineáris installáció vezeti be.

„A Balaton vára” kiállítás – Szigliget
„A Balaton vára” kiállítás – Szigliget
„A Balaton vára” kiállítás – Szigliget
„A Balaton vára” kiállítás – Szigliget

A részlegesen rekonstruált, kis alapterületű fedett-nyitott terekből adódóan a tartalom termenként egy-egy körüljárható központi installáción elevenedik meg. Csak ahol a történet megkívánta, és a helyiség kialakítása megengedte, ott kúszik fel a falra a mondanivaló, részletezve, kiegészítve a középpontban álló tartalmat. Fontos, hogy az új elemek a maguk egyszerűségében teret, léptéket határozzanak meg – akárcsak ha a vár bútorai lennének -, anyaghasználatuk, felületkezelésük által az időjárásnak kitett helyzetben is megfeleljenek, a vár nyers szerkezeteivel párbeszédbe elegyedjenek: a tényeket, évszámokat rozsdamentes acél kivágatok fény-árnyék játéka, míg a történeti tartalmat porszórt, nyomtatott acéllemezek hordozzák, melyeket helyenként olajozott tömör fa betétek egészítenek ki.

A legrégebbi, felső vári termeket az építés- és birtoklástörténeti kronológia lakja be: a Bencés-torony földszintjén IV. Béla váralapító tevékenységét, felette a birtokosi családok építő tevékenységét ismerheti meg a látogató a rekonstruált tömegmaketten.

„A Balaton vára” kiállítás – Szigliget
„A Balaton vára” kiállítás – Szigliget

Megszemélyesülő történetek alakítják a fegyvertár szobáját: térben átellenesen, „farkasszemet nézve” kapnak helyet a támadás és védekezés eszközei, kézbefogható korhű kardok, lovagi vértezet, helyes használatuk és a cselvetés megleshető történetei.

„A Balaton vára” kiállítás – Szigliget
„A Balaton vára” kiállítás – Szigliget
„A Balaton vára” kiállítás – Szigliget

A középkori lovagi élet pillanatai maketteken keresztül elevenednek meg. A térbeálló installáció infografikai felületébe süllyesztett-megvilágított metszetmakettek mutatják be a  vár alapvető működésének meghatározó tevékenységeit és műszaki megoldásait. A panelek körbejárhatósága lehetőséget biztosít az angol nyelvű tartalom párhuzamos, önálló megjelenítésére, a témák szabad felfedezésére.

„A Balaton vára” kiállítás – Szigliget
„A Balaton vára” kiállítás – Szigliget
„A Balaton vára” kiállítás – Szigliget
„A Balaton vára” kiállítás – Szigliget

A kora-újkori vár jellemző téregységeit körül járható tömbbe integrált metszetmakett ismerteti, míg az installáció falra árnyékként felfutó információs panelja ad helyet a vár lakóinak bemutatására.

„A Balaton vára” kiállítás – Szigliget
„A Balaton vára” kiállítás – Szigliget

A végvári időket bemutató szoba kitekintést ad a Szigligeten állomásozó, törökkel szembeszálló, balatoni sajka-flotta apropóján a balatoni védvonal erődítményeire. Több idősíkot bemutató térképpé válik a terem. A padlón a Balaton egykori kiterjedése, az elemelt felületeken a tó mai formája, és a rekonstruált végvárak rajzolódnak ki.

„A Balaton vára” kiállítás – Szigliget
„A Balaton vára” kiállítás – Szigliget
„A Balaton vára” kiállítás – Szigliget
„A Balaton vára” kiállítás – Szigliget

A várnagyi terem grafikai felületei idővonal mentén mutatják be Szigliget korábbi urait, illetve mesélnek mindennapjaikról, a vár katonáinak csatáiról. Janus-arcú, kettős életük, hős hadvezér és a fosztogató rablólovag belső vívódásai fennmaradt levelezéseik által elevenednek meg.A faltól eltartott, kazettákba süllyesztett tárgyfülkékben kapott helyet a várnagyi lét néhány jellemző tárgymásolata.

Különösen fontos volt számunkra a középkori élet, építkezési és szerkezeti logikák megismerése, melyekre alapozva a kiállítás interaktív elemeinek zöme analóg, mechanikus, a látogató fizikai beavatkozásával lép működésbe. Mindezt rajzolt, rézkarcot idéző grafikai tartalom hozza még közelebb az érdeklődőkhöz, kerek egésszé formálva a Szigligeti vár történetét, egykori életét.

„A Balaton vára” kiállítás – Szigliget
építészet: Balogh Csaba, Deigner Ágnes, Sirokai Levente, Sónicz Péter
Dombrovszky Zsófia, Iván Kata, Szitka Dániel
kurátor: Labbancz Adrienn, Virág Zsolt
grafika: Rádi Annamária  |  Pazirik Kft.
fotók: Ancza Krisztina

 

publikációk: 2021  |  LikeBalaton  |  A Balaton várában eláll a lélegzeted